website 01

Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies

biedt een volledig pakket aan diensten voor mensen die er bewust voor kiezen om bij leven hun zaken zorgvuldig te regelen. Uw zaken op orde hebben schenkt u de rust en de ruimte om van de goede dingen van het leven te blijven genieten. Het behouden van de regie, ook wanneer u dat zelf (gedeeltelijk) niet kunt, regelt u met het opstellen van een levenstestament, zowel voor uzelf als voor uw (eventuele) partner, waarbij u een levensexecuteur benoemt. Dit kan zowel een naaste als ook een externe partij zijn.

Alles goed geregeld voor nu en later!

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Als uw levensexecuteur geeft u ons het vertrouwen zodat wij uw belangen behartigen op het moment dat u dit zelf (tijdelijk) niet meer kunt.

Als toezichthouder zien wij erop toe dat uw wensen worden uitgevoerd op de wijze zoals u in uw levenstestament hebt vastgelegd.

Als executeur, benoemd in een testament, wikkelen wij een nalaten- schap af op een professionele en zorgvuldige wijze. Eventueel voeren wij onze werkzaamheden uit met een boedelvolmacht.

Wilt u als executeur ondersteuning in uw werkzaamheden of wilt u deze overdragen?

Met een boedelvolmacht kunnen wij als gevolmachtigde samen met u of zelfstandig een nalatenschap afhandelen.

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen wij in voorkomende gevallen door de rechtbank als vereffenaar worden benoemd.

Komt u als erfgenamen er gezamenlijk niet uit? Dan is het inschakelen van een mediator een goede optie. Een mediator zal u onafhankelijk en neutraal begeleiden naar de voor allen zo goed mogelijke oplossing.

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash

Onze missie

NBZA biedt professionele ondersteuning in alle belangrijke fasen van het leven:

  • Wij adviseren en ondersteunen u in het vastleggen van uw wensen in zowel een testament als in een levenstestament en treden desgewenst op als uw gevolmachtigde.
  • U heeft één vertrouwd aanspreekpunt die alle zaken rondom een nalatenschap voor u regelt, zowel bij leven als na een overlijden.
  • Wij garanderen de continuïteit van onze dienstverlening.
  • In conflictsituaties kunnen wij optreden als mediator en betrokken partijen begeleiden naar een gezamenlijk gedragen oplossing. 
  • In diverse samenwerkingen hebben wij de beschikking over expertise op het gebied van juridische zaken, belastingen uitvaartverzorging en andere praktische zaken. 

Onze visie

(Levens)executeur is een volwaardig, maatschappelijk en essentieel beroep waar steeds meer vraag naar is. Om de kwaliteit te waarborgen, beschikken onze professionals over de juiste kennis, ervaring en betrokkenheid.

De markt dreigt te versnipperen en de kwaliteit in de uitvoering is nogal divers.

NBZA staat voor een samenwerking met professionals met uiteenlopende expertise zodat we de client optimaal kunnen bedienen. U kunt hierbij denken aan samenwerkingen met: notarissen, taxateurs, fiscale specialisten, uitvaartverzorgers etc.

Onze professionals

De aangesloten ondernemers conformeren zich in de uitvoering van hun werk aan onze visie en missie. Hiermee bewaken wij onze identiteit die zich vertaalt in professionaliteit en kwaliteit van onze dienstverlening.

Onze partners