Levensexecuteur

levenstestament
Levensexecuteur, landelijk netwerk

Wat is een levensexecuteur?

Door een levensexecuteur te benoemen, zorgt u ervoor dat iemand anders – namens u – beslissingen neemt wanneer u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om dit te doen. Deze persoon inventariseert wat uw wensen en verwachtingen zijn. De levensexecuteur handelt namens u en behartigt uw zaken op het gebied van onder andere zorg en financiën.

Het is mogelijk om de partner of een van de kinderen te benoemen als gevolmachtigde. Wanneer zij niet over voldoende kennis of tijd beschikken om uw belangen volledig te behartigen, kunt u een professionele levensexecuteur inschakelen.

 

NBZA benoemen als levensexecuteur

Neem contact met ons op als u op zoek bent naar een professionele organisatie als levensexecuteur.

Wat is het verschil tussen een executeur en levensexecuteur?

Een executeur zorgt voor de afhandeling van de nalatenschap van een overledene. Hierbij valt te denken aan het in kaart brengen van de financiële situatie, de aangifte voor erfbelasting en het opzeggen van abonnementen. De executeur handelt dus pas na het overlijden van de cliënt. Vaak wordt er gedacht dat een executeur ook al beslissingen mag nemen wanneer de cliënt nog leeft, maar verward of ernstig ziek is. Dit is niet het geval.

De levensexecuteur zorgt voor het vermogen, onroerend goed voor de cliënt wanneer hij nog leeft, maar zelf geen beslissingen meer kan nemen. Wanneer er een levenstestament is opgesteld, staat daarin vermeld wie de levensexecuteur is. De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om beslissingen te nemen.

 

website 06
cristina-seri-dRu3zxFb6uE-unsplash

De noodzaak van een levensexecuteur

Mocht u ooit in een positie geraken dat u niet meer voor u zelf kunt zorgen, geen beslissingen meer kunt nemen én zelf niets geregeld heeft, dan wijst een rechter een mentor, bewindvoerder of curator aan. Een bewindvoerder neemt beslissingen over uw vermogen en bezittingen. Een mentor en curator nemen deze beslissingen ook, maar zijn ook bepalend in uw persoonlijke verzorging. De mentor, bewindvoerder of curator die de rechter aanwijst, is iemand die u niet kent, niet zelf hebt gekozen.

Met een levenstestament kunt u zelf kiezen voor iemand die voor u zorgt. Zo behoudt u zelf de regie.

Bent u op zoek naar een professionele, betrokken levensexecuteur?

NBZA staat u graag bij. Naast onze werkzaamheden als executeur en levensexecuteur, helpen we u ook graag bij het opstellen van een levenstestament. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op via onderstaande contactgegevens

Wat doet een levensexecuteur?

Wat een levensexecuteur precies doet, is afhankelijk van de bevoegdheden die u hem toekent. U bepaalt wat hij wel en niet mag doen. Op deze manier kan de levensexecuteur precies de ondersteuning bieden die voor u belangrijk is. Voorbeelden van de ondersteunende taken van een levensexecuteur zijn:

  • het op orde brengen en houden van administratie
  • het opruimen van persoonlijke bezittingen of de woning
  • het begeleiden bij verhuizing
  • het inschakelen of bemiddelen van de juiste zorg
Het dient vastgelegd te worden in een notariële akte, het levenstestament. Daarnaast kunt u vastleggen wie zijn werkzaamheden controleert en voor welke handelingen hij toestemming nodig heeft. In het levenstestament wordt onder andere vastgelegd welke volmachten, wensen, geboden en verboden zowel op familiair, financieel als medisch gebied er zijn. Ook kan er informatie opgenomen zijn omtrent het vermogen, verzekeringen en abonnementen. 

Rekening en verantwoording door de levensexecuteur

In de akte kan een bepaling zijn opgenomen met betrekking tot het afleggen van rekening en verantwoording. Aan wie dit moet worden afgelegd, bepaalt u zelf. Deze persoon wordt een toezichthouder genoemd. Dat kan een bekende zijn of familie, maar er kan ook gekozen worden voor een professional. Bij eventuele verkoop van goederen zoals huis, auto of boot en ook het doen van schenkingen kan de toezichthouder een rol spelen.