Mediation

NBZN-foto
pexels-sora-shimazaki-5668484

Wat is mediation?

Mediation is een methode van conflictbemiddeling waarbij een neutrale deskundige – de mediator – de partijen begeleidt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen en de gemaakte afspraken vast te leggen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Belangrijke aspecten van mediation zijn de vertrouwelijkheid en de vrijwilligheid. Dit houdt in dat partijen bereid zijn om gezamenlijk naar een oplossing te werken en dat alles wat in de mediation aan de orde komt vertrouwelijk is en niet gedeeld wordt, tenzij hier specifieke afspraken over zijn gemaakt. Dit geeft ruimte om in een veilige setting je zorgen te delen en je wensen uit te spreken.

De rol van mediator is gericht op het faciliteren van de partijen die gezamenlijk naar een oplossing werken. De mediator begeleidt het proces en is onafhankelijk en neutraal. Hij is er voor beide partijen en heeft geen belang bij de gekozen oplossingen.

Waarom een nalatenschapsmediator?

Kwesties rond het overlijden van dierbaren kunnen tot verdeeldheid leiden bij de nabestaanden. Het overlijden of het naderen daarvan kan de verhoudingen binnen de familie veranderen c.q. versterken. Emoties en reeds bestaande rolverdelingen kunnen hierbij een rol spelen. Het regelen van alle belangrijke zaken zoals de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap kan dan onder druk komen te staan.

Soms loopt de spanning zo hoog op, dat de nabestaanden het niet eens kunnen worden. Vooral de verdeling kan leiden tot onenigheid binnen de familie. Een nalatenschapsmediator kan dan uitkomst bieden. Hij/zij is gespecialiseerd in het erfrecht en in kwesties die spelen rondom het overlijden en het afwikkelen van een nalatenschap en biedt begeleiding in het oplossen van zaken waar de nabestaanden niet zelf uit komen.

Wij begeleiden u bij het behandelen van kwesties waarbij partijen een gezamenlijk gedragen oplossing kiezen. De gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Hiermee kan een gerechtelijke procedure worden voorkomen.

pexels-sora-shimazaki-5668802

Bent u opzoek naar een professionele, betrokken mediator?

NBZA staat u graag bij. Naast onze werkzaamheden als executeur en levensexecuteur, helpen we u ook graag bij het oplossen van conflicten de afwikkeling van nalatenschappen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op via onderstaande contactgegevens.