Toezichthouder

pexels-pixabay-261621
pexels-andrea-piacquadio-3771097

Wat is een toezichthouder?

In uw levenstestament kunt u een toezichthouder benoemen. De gevolmachtigde die u heeft aangewezen in uw levenstestament en uw belangen behartigt, moet regelmatig verantwoording afleggen aan de toezichthouder. Het benoemen van een toezichthouder is een keuze, maar wordt altijd geadviseerd als een extra controle op de uitvoering van uw wensen.

Een toezichthouder die is benoemd kan een familielid zijn, denk dan aan één van de kinderen die geen gevolmachtigde is. Het kan ook een professionele partij zijn.

Bent u opzoek naar een professionele, betrokken executeur?

NBZA staat u graag bij. Naast onze werkzaamheden als executeur en levensexecuteur, helpen we u ook graag bij het opstellen van een levenstestament. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op via onderstaande contactgegevens

NBZA benoemen als toezichthouder

U kunt NBZA als professionele  toezichthouder in uw levenstestament benoemen. Dan is de gevolmachtigde verplicht minimaal 1x per jaar aan ons verantwoording af te leggen. Uiteraard is het wel belangrijk dat wij van deze benoeming op de hoogte zijn, zodat wij ook deze zekerheid voor u kunnen waarmaken.

Eventueel kunt u NBZA als opvolgend toezichthouder benoemen. Dat geeft een extra zekerheid voor het geval de aangewezen toezichthouder zijn taken door omstandigheden (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren. Uiteraard vernemen wij graag van u als u besluit ons te benoemen.

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash