Netwerk-Partners

profesionals-scaled
pexels-olia-danilevich-5313361

ONZE PARTNERS

NBZA vindt het belangrijk om met andere organisaties samen te werken. Door deze samenwerking kunnen wij onze cliënten optimaal ondersteunen. In deze samenwerking staat de dienstverlening voor de client centraal. 

Wij werken dan ook graag samen met partijen die onze missie en visie onderschrijven. 

Nog geen partner en bent u geinteresseerd om te onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen via het contactformulier voor partners.

I-Finish Digitale Nazorg

i-Finish kan gegevens op een computer of laptop toegankelijk maken als deze niet meer opstart door een (fysiek) defect, val of waterschade. Soms ook als deze beveiligd is door een onbekend wachtwoord. Hierdoor is er weer toegang tot de gewenste data zoals contacten, foto’s, tekstbestanden, spreadsheets, e-mails, (agenda)afspraken maar mogelijk ook online diensten en cloudopslag. 

Nabestaanden kunnen deze digitale erfenis gebruiken voor mooie herinneringen of de afwikkeling van diverse zaken zoals een reeds opgemaakte wilsbeschikking, testament of voor het vastleggen van een muziekvoorkeur voor na een overlijden. Dit noemen wij Digitale Nazorg.

i-executeur

De lokale professionals van Stichting Nabestaandenzorg Nederland zijn gefaciliteerd met i-executeur. Dit pakket is exclusief in gebruik bij nalatenschapsspecialisten en stelt ons in staat om zelfs de meest complexe nalatenschappen uiterst vlot en efficiënt af te wikkelen. We scoren hiermee hoge ogen bij erfgenamen en andere externe partijen. Van boedelbeschrijving tot rekening & verantwoording en slotuitdelingslijst, ze zijn beschikbaar na een druk op de knop.

 

NBZA hecht veel waarde aan een éénduidige werkwijze door onze lokale professionals. Het gebruik van i-executeur borgt onze professionaliteit en kwaliteit.

Novex

NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Door krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt. Zo maken we de consument bewust van regie bij leven en dood. De vereniging stelt zich ten doel de kennis bij particulieren te verbreden over executele, vereffening en levensexecutele. Dit doet zij door informatie hierover te geven.

NOVEX spant zich daarnaast in de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van onze leden.

jouw laatste levensfase

Jouw laatste levensfase

Zorgen over, ziek zijn, zorgen voor, palliatief – terminaal. Als je bent beland in je laatste levensfase, dan gebeurt er heel veel. Veel met je omgeving, veel met je emoties en ook de vraag aan jezelf: “hoe kan ik deze periode zo waardevol mogelijk invullen”.

Jouw Laatste Levensfase denkt mee in deze moeilijke periode. Bij ons draait het om een waardevolle invulling van jouw tijd. Zet de tijd naar je hart, wat jij nodig hebt.

Levensregister.nl

Heeft u alle belangrijke gegevens en wensen inzichtelijk? Met Levensregister creëert u overzicht. Daarnaast zorgt u ervoor dat uw naasten en/of vertrouwenspersoon wijs kunnen worden uit lopende verzekeringen, bankzaken en bijvoorbeeld specifieke schenkingen.

Uw eigen Levensregister is een digitale map waarin u -overzichtelijk verdeeld met een tabblad per thema- vastlegt wie uw contactpersonen zijn, waar u klant bent en wie er gebeld moet worden in geval van calamiteiten. 

De professionals van NBZA maken gebruik van Levensregister. Hierdoor kunt u als cliënt een account openen tegen een gereduceerd tarief.

VCM Opleidingen

VCM Opleidingen is een wettelijk erkend opleidingsinstituut voor Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Tevens geaccrediteerd door het internationale ADR/ ICR  Register. Met een VCM opleiding behaalt u de hoogst haalbare en meest gerespecteerde accreditatie die er is. Dit maakt het mogelijk om uzelf professioneel te positioneren. Fulltime of parttime. Ook ideaal in combinatie met een (financiele) dienstverlening. 

Erkend Nalatenschapscoach. Steeds meer mensen weten bij een overlijden de weg naar een Erkende Nalatenschapscoach te vinden. Ook een groeiend aantal mensen wil bij leven zaken m.b.t. de nalatenschap al goed regelen.

Erkend Mediator. Mensen kiezen liever en vaker voor mediation dan voor een gerechtelijke procedure. Mediation wordt sterk aanbevolen door de officiële instanties zoals de rechtsspraak en de overheid en vindt plaats op allerlei gebieden.

Erkend Ondernemerscoach. De veronderstelling dat ondernemers alles zelf moeten weten, is verleden tijd. De ondernemerscoach begeleidt en ondersteunt bij diverse ondernemers -vraagstukken en wordt steeds vaker ingeschakeld door beginnende en bestaande bedrijven met name uit het MKB.

Wij bieden de mogelijkheden. U bepaalt de toekomst

Laat uw huisdier na

Een

Een gegarandeerde toekomst…

 

.Alleen bij leven en welzijn kunt u de toekomst voor uw huisdier bepalen.

En dan nog wel op een manier zoals die voor het dier in kwestie het minst ingrijpend zal zijn en geheel aan uw wensen voldoet. Opvang in huiselijke sfeer, permanente opvang binnen onze woongemeenschap of indien gewenst de mogelijkheid tot herplaatsing met levenslange intensieve controle op het welzijn der herplaatste dieren. U kunt onze faciliteiten bezoeken, kennismaken met de mensen die de verantwoording voor de dieren op zich nemen en de gemoedelijke, diervriendelijke sfeer proeven.

Uitvaart-Platform

Welkom bij Uitvaart-Platform.nl

Wij houden u graag op de hoogte van alle informatie, nieuws en ontwikkelingen uit de uitvaartbranche.

Neem contact met ons op