Wie zijn wij?

pexels-fauxels-3184418
pexels-pixabay-45842

Onze missie

NBZA biedt professionele ondersteuning in alle belangrijke fasen van het leven;

  • Wij adviseren en ondersteunen u in het vastleggen van uw wensen in zowel een testament als in een levenstestament en treden desgewenst op als uw gevolmachtigde.
  • U heeft één vertrouwd aanspreekpunt die alle zaken rondom een nalatenschap voor u regelt, zowel bij leven als na een overlijden.
  • Wij garanderen de continuïteit in onze dienstverlening
  • In conflictsituaties kunnen wij optreden als mediator en beide partijen begeleiden naar een gezamenlijk gedragen oplossing. 
  • In diverse samenwerkingen hebben wij de beschikking op het gebied van juridische, fiscale uitvaart en praktische dienstverlening. 

Onze visie

(Levens-)executeur is een volwaardig en maatschappelijk essentieel beroep waar steeds meer vraag naar is. Om de kwaliteit te waarborgen, beschikken onze professional beschikt over de juiste kennis, ervaring en betrokkenheid.

De markt dreigt zicht te versnipperen en de kwaliteit in de uitvoering is nogal divers.

NBZA staat voor een samenwerking met professionals met uiteenlopende expertise zodat we de client optimaal kunnen bedienen. U kunt hierbij denken aan samenwerkingen met: notarissen, taxateurs, fiscale specialisten, uitvaartverzorgers etc.

Onze professionals

De aangesloten professionals van NBZA hebben service hoog in het vaandel staan en zetten zich in voor een optimale dienstverlening waarbij zowel de zorg- als de zakelijke aspecten de aandacht hebben. Ze ondersteunen u in het vastleggen van wensen in een levenstestament of testament en behartigen desgewenst uw belangen. 

In samenwerking met professionals die ieder een eigen expertise hebben, worden uw zaken zorgvuldig en met veel betrokkenheid geregeld.

Kortom; u heeft een aanspreekpunt die u van A tot Z ontzorgt

Het Bestuur

De taak van het bestuur is enerzijds het faciliteren van de aangesloten ondernemers in het uitvoeren van hun werkzaamheden en anderzijds het bewaken van de kwaliteit en de geformuleerde doelstellingen.  Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris/penningmeester en wordt ondersteund door een Raad van Advies.

Marion Hermans

Voorzitter

NBZN-Marion-Hermans

Als voorzitter wil ik mij inzetten om nabestaandenzorg op een hoog niveau te faciliteren.

Wilko Knol

Penningmeester / secretaris

Als penningmeester/ secretaris bewaak ik de kwaliteit en de betrokkenheid van onze dienstverlening.

Samenstelling Raad van Advies

Mr. R. van Caspel

Jurist

Dr. J. de Keijser​

Bijzonder hoogleraar traumatische rouwverwerking

mevr. A. van Brug

Financieel dienstverlener